Ger Leenders

Leerkracht op Curaçao

Een oproep in het Mededelingenblad van de Bond van Gepensioneerden van de Nederlandse Antillen in 2006 om eens iets van de belevenissen op een van de eilanden ter publicatie op papier te zetten bracht mij ertoe zo’n verhaal in te zenden. En daartoe aangespoord volgden er nog 7 afleveringen en een Kerstverhaal. Mijn latere bezoeken aan Curacao leverden nog een viertal verhalen over ons geliefd eiland op. Enige andere ware verhalen en twee eigen filmpjes, over mijn grote hobby sportvliegen en een impressie van ons bezoek aan Curacao in 2008 completeren het geheel.

Mijn verhaal
Ger Leenders

Leerkracht op Curaçao

Een oproep in het Mededelingenblad van de Bond van Gepensioneerden van de Nederlandse Antillen in 2006 om eens iets van de belevenissen op een van de eilanden ter publicatie op papier te zetten bracht mij ertoe zo’n verhaal in te zenden. En daartoe aangespoord volgden er nog 7 afleveringen en een Kerstverhaal. Mijn latere bezoeken aan Curacao leverden nog een viertal verhalen over ons geliefd eiland op. Enige andere ware verhalen en twee eigen filmpjes, over mijn grote hobby sportvliegen en een impressie van ons bezoek aan Curacao in 2008 completeren het geheel.

Mijn verhaal
Daarna had ik de smaak te pakken

Ik ging iets doen met de verhalen van mijn moeder uit mijn jeugd. Verhalen die mij steeds geïntrigeerd hadden.

Een kasteel, waar zij zou zijn geboren, een gravin en een geheimzinnige koning speelden daarbij een rol. Na heel wat uitpluizen en archiefwerk resulteerde een en ander in de Kroniek van de Familie Krout (van moederszijde), logischerwijs gevolgd door de Kroniek van de Familie Leenders en afgerond met de Kroniek van de Familie Leenders-Krout.

kroniek

de Familie
Krout

Mijn verhaal
kroniek

de Familie
Leenders

Mijn verhaal
kroniek

de Familie
Leenders-Krout

Mijn verhaal